01.08.2022
1564

Умови використання

Публікація: 10.10.2023
Починаючи з дати публікації, документ застосовується для нових та існуючих Користувачів ApiX-Drive.

Ці Умови використання регулюють використання ApiX-Drive Користувачами та правові відносини Користувачів з Компанією. Договір адресований невизначеному колу осіб, він є публічною офертою.

ApiX-Drive надається Apicom Solutions OÜ, товариством з обмеженою відповідальністю, зареєстрованим відповідно до законодавства Естонії, з реєстраційним номером: 16182813 та юридичною адресою: Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626.

Всю контактну інформацію ви можете знайти на нашому Сайті або в цих Умовах використання.

ВАШ ВИБІР ВИКОРИСТАННЯ APIX-DRIVE АБО ПІДТРИМАННЯ АККАУНТУ АКТИВНИМ Є ВАШОЮ УГОДОЮ ІЗ СПРАВЖНІМИ УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ І ВИЗНАННЯМ НАШОЇ ПОЛІТИКИ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З БУДЬ-ЯКОЮ ЧАСТЬЮ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ АБО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, БУДЬ ЛАСКА, ПРИПИНИТЕ ВИКОРИСТАННЯ НАШИХ ПОСЛУГ.

1. Визначення та юридичні дефініції

"ApiX-Drive" (або "Сервіс") означає програмне забезпечення "ApiX-Drive", що являє собою сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою автоматизації передачі даних між двома та більше сервісами або системами та для інтеграції додатків. Доступ до Сервісу надається через Сайт.

"Особистий кабінет" (або "Акаунт") означає обліковий запис Користувача на Сайті, що дозволяє Користувачеві отримати доступ та використовувати ApiX-Drive за допомогою персонального логіну (адреси електронної пошти) та пароля.

"Користувач" (або "ви", "вам", "ваш") означає будь-яку фізичну особу, яка зареєструвала Особистий кабінет з метою використання ApiX-Drive і погодилася з умовами, викладеними в цьому документі. Або якщо Сервіс використовується від імені юридичної особи фізичною особою, яка уповноважена погоджуватися з цими Умовами використання від імені такої юридичної особи, то “Користувач” або “ви”, “вам”, “ваш” належить до такої юридичної особи. 

"Компанія" (або "ми", "наш") означає Apicom Solutions OÜ, товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване відповідно до законодавства Естонії, яке надає послуги доступу та використання ApiX-Drive Користувачам через Сайт.

“Сайт” означає сукупність інтегрованих програмно-апаратних та технічних засобів, а також контенту, призначеного для публікації в мережі інтернет та відображуваного у певній текстовій, графічній чи звуковій формах, що належить Компанії та розташований за адресою: https://apix-drive.com. На Сайті ви можете зареєструвати свій Особистий кабінет та за його допомогою використовувати Сервіс.

"Права інтелектуальної власності" означають усі права інтелектуальної власності в будь-якій точці світу, будь то реєстровані або не підлягають реєстрації, зареєстровані або незареєстровані, включаючи право заявки на такі права, включаючи, крім іншого, авторське право та суміжні права, права на бази даних, конфіденційну інформацію, комерційну таємницю, ноу-хау, фірмові найменування, торгові найменування, торгові марки, передачу прав, права недобросовісної конкуренції, патенти, дрібні патенти, корисні моделі, промислові зразки та права на дизайн.

“ Умови використання ” ( або “ Договір ” ) означає цей документ в останній редакції, який можна застосовувати до Користувачів, як описано в даному документі, а також всі додатки до нього.

Додаткові визначення наведено в Умовах використання нижче.

2. Предмет Договору та інформація про ApiX-Drive

2.1. Цей Договір є юридичною угодою між Користувачем та Компанією та регулює надання доступу до Сервісу та використання Вами Сервісу.

2.2. ApiX-Drive надається на умовах SAAS та надає вам можливість, інструменти та функції для інтеграції та автоматизації різних сторонніх додатків, веб-сайтів та сервісів між собою.

2.3. Користувач погоджується та приймає, що основна мета створення Сервісу – полегшення та спрощення процесів автоматизації передачі інформації між додатками та сервісами.

2.4. При наданні послуг Компанією Користувачеві передача Сервісу на матеріальному носії не здійснюється.

2.5. Допустиме використання Сервісу. Ви можете використовувати Ваш Акаунт тільки в законних цілях і тільки в рамках цілей, для яких Сервіс був створений відповідно до цих Умов використання та чинного законодавства. На період військового конфлікту в Україні та період санкцій проти Російської Федерації та Республіки Білорусь, для реєстрації та використання Сервісу не допускаються громадяни чи компанії Російської Федерації, Республіки Білорусь та громадяни чи компанії, які ведуть будь-яку комерційну діяльність з громадянами чи компаніями Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

2.5.1. Використання Сервісу має вікові обмеження: Фізичні особи Користувачі погоджуються з тим, що для отримання доступу та використання Сервісу Користувач повинен бути повнолітнім відповідно до чинного законодавства. Неповнолітні особи можуть отримати доступ та використовувати Сервіс лише під наглядом батьків або опікунів.

2.5.2. Ви несете відповідальність за всі дії, здійснені в Сервісі у Вашому Акаунті з використанням ваших логіну та паролю, включаючи, крім іншого, дотримання даних Умов використання, наших інструкцій щодо користування Сервісом, чинного законодавства та прав третіх осіб.

2.5.3.Користувач погоджується, що Компанія залишає за собою право приймати будь-які відповідні заходи для захисту своїх законних інтересів, в тому числі шляхом ( 1 ) відмови Користувачеві в доступі до Сервісу, будь-який його частини або Аккаунту, ( 2 ) розірвання Договору, ( 3 ) повідомлення компетентним органам про будь-яких неправомірних діях, вчинених через Аккаунт Користувача в Сервісі, якщо Користувач бере участь або підозрюється в участі, включаючи, але не обмежуючись, в будь-якому з наступних видів діяльності:

 • реклама, просування матеріалів чи пропозицій, пов'язаних з будь-яким продуктом чи сервісом, що конкурує з ApiX-Drive;
 • передача (будь-якими засобами) інформації, програмного забезпечення або його частин, отриманих за допомогою Сервісу, третім особам без згоди Компанії;
 • порушення застосовного законодавства, даних Умов використання та/або будь-яких інших супутніх документів;
 • будь-яке порушення прав третіх осіб;
 • обмеження законних інтересів Компанії;
 • образлива поведінка стосовно представників, агентів, підрядників та/або співробітників Компанії;
 • будь-яке шахрайство та шахрайська діяльність;
 • умисне спотворення інформації про Компанію та/або Сервіс.

2.6. Усі зобов'язання не порушувати положення цих Умов використання належать до фізичних осіб, які використовують Сервіс від імені юридичної особи, так само, як і до інших Користувачів. Якщо ви погоджуєтесь з цими Умовами використання від імені юридичної особи, ви заявляєте та гарантуєте, що ви маєте повне право укладати Договір від імені юридичної особи, яку представляєте.

2.7. Цей Договір застосовується до всіх оновлень Сервісу, доступ до якого надається Користувачеві у зв'язку з укладенням цього Договору.

2.8. Після належної реєстрації Особистого кабінету та надання Користувачем згоди з цими Умовами використання, Компанія цим надає вам особистий, обмежений, непередаваний доступ на використання Сервісу виключно для вашого особистого використання або використання для організації внутрішніх процесів бізнесу доти, доки ви або Компанія не вирішить припинити дія такого права відповідно до цих Умов використання.

2.9. Право на доступ та використання Сервісу, зазначене в пункті 2.8., включає право Користувача на використання Сервісу протягом періоду часу та в обсязі функціональності, передбачених активованим вами Тарифом.

3. Контент Користувача

3.1. Використовуючи Сервіс, ви можете надати нам доступ до своєї інформації, даними ваших клієнтів, проектів, файлів і папок, до будь-яких інших даних, інформації або матеріалами, створеними вами або належним вам, які ви передаєте або отримуєте за допомогою Сервісу ( “ Контент Користувача ” ). Ви зберігаєте право власності на ваш Контент Користувача, а також на ваші персональні дані, в тому числі на дані з ваших облікових записів в сторонніх сервісах, які пов'язані через Сервіс. Крім того, контент, який являє собою результати використання вами Сервісу, також належать вам.

3.2. Ви також несете одноосібну виняткову відповідальність за зміст Контенту Користувача, який передається та/або отримується за допомогою Сервісу. Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що ми не фільтруємо і не модеруємо ваш Контент Користувача, і що ми не несемо відповідальності за ваш Контент Користувача.

3.3. Ви заявляєте та гарантуєте, що ви володієте всіма необхідними правами для використання та обробки вашого Контенту Користувача в Сервісі, в тому числі і для передачі його за допомогою Сервісу.

3.4. Також ви гарантуєте, що ваш Контент Користувача та його використання та обробка не порушуватимуть будь-яке законодавство чи права третіх осіб, а також що Ваш Контент Користувача не міститиме непристойного, порнографічного, расистського чи іншого незаконного, образливого та/або небажаного матеріалу. Крім того, Ви не можете використовувати Сервіс для завантаження або передачі будь-яких даних, які підпадають під підвищені вимоги конфіденційності та безпеки відповідно до чинного законодавства або умов сервісів, звідки або куди такі дані передаються, включаючи, крім іншого, будь-які фінансові дані, медичні дані або інші чутливі персональні дані третіх осіб згідно з GDPR.

3.5. У деяких випадках нам потрібно ваше дозвіл на дії, які ви просите нас здійснювати з вашим контентом Користувача. Коли Користувач створює Особистий кабінет, прямо або побічно відправляє, зберігає, передає або отримує Контент Користувача в Сервіс або з нього, Користувач надає Компанії, а також її представникам, агентам, підрядникам, співробітникам у всьому світі, невиключну, безкоштовну, безстрокову, безвідкличну ліцензію на використання, копіювання, поширення і створення похідних робіт з такого Контенту Користувача, щоб ми могли технічно керувати Сервісом, а також для надання, підтримки, експлуатації та оновлення Сервісу і забезпечення технічної підтримки Сервісу, для запобігання або вирішення проблем, пов'язаних з обслуговуванням, безпекою або технічними проблемами, або відповідно до вимог законодавства. Ця ліцензія залишається в силі після припинення або призупинення дії цих Умов використання, незалежно від причини такого припинення або призупинення.

3.6. Ви погоджуєтесь убезпечити Компанію та звільнити від відповідальності за будь-які заявлені претензії та/або збитки, завдані Компанією, вами або третіми особами у зв'язку з вашим Контентом Користувача, який Ви обробляєте за допомогою Сервісу.

4. Згода з цим Договором та Реєстрація Акаунту

4.1. Для реєстрації Особистого кабінету з метою використання Сервісу Вам необхідно заповнити реєстраційну форму на Сайті, погодитися з цими Умовами використання та запросити доступ до демо-версії Сервісу, яка надається на умовах Пробного періоду.

4.2. Встановлюючи позначку в полі «Я згоден з Умовами використання» на Сайті, Користувач тим самим підтверджує прийняття положень цих Умов використання, погоджується з усіма положеннями цих Умов використання, його правами та обов'язками, викладеними в цьому документі, погоджується зі збором та обробкою Компанією персональних даних та його/її Контенту Користувача та стає Користувачем відповідно до цих Умов використання. Якщо Користувач не досяг повноліття, згоду офіційного законного представника чи опікуна такого Користувача прирівнюється до згоди з Умовами використання самим Користувачем.

4.3. Реєстрацію Особистого кабінету можна провести (1) через свій обліковий запис у Google, (2) через свій обліковий запис у Facebook, якщо до нього прив'язана адреса вашої електронної пошти, або (3) через вашу електронну пошту.

4.4. При реєстрації Аккаунта ви заявляєте та гарантуєте, що володієте правоздатністю ( включаючи, крім іншого, виконання умов пункту 2.5.1. цього Договору ) для укладення договорів відповідно до чинного законодавства, і не входите в список осіб, яким заборонено отримувати послуги відповідно до законодавства країни вашого резидентства або Республіки Естонія.

4.5. Реєстраційна форма складається з адреси електронної пошти або прив'язки адреси електронної пошти через обліковий запис в іншому сервісі, імені Користувача та пароля.

4.6. Ваш пароль у Сервісі повинен відповідати наступним вимогам безпеки: мінімально 8 символів, з них як мінімум одна цифра та одна велика літера. Якщо вимог безпеки не дотримано, пароль може бути не прийнятий Сервісом.

4.7. Після того, як Користувач заповнить реєстраційну форму, погодиться з цими Умовами використання та надішле запит Компанії на активацію Акаунта, Сервіс автоматично надсилає Користувачеві на вказану адресу електронної пошти посилання для активації Акаунту на Сайті.

4.8. Пройшовши за посиланням, Користувач активує Акаунт і може увійти до свого Особистого кабінету на Сайті, використовуючи свій логін та пароль.

4.9. Якщо ви відмовляєтеся приймати дані Умови використання, реєструвати або активувати Обліковий запис, надання доступу до Сервісу та його функціональність не надається. Якщо ви відмовляєтеся приймати дані Умови використання, реєструвати або активувати обліковий запис, ми не зберігаємо ваші персональні дані.

4.10. Блокування Особистого кабінету або Зв'язків у Розділі "Зв'язки". Особистий кабінет Користувача або Зв'язки у Розділі "Зв'язки" можуть бути заблоковані в будь-який час і без попереднього повідомлення Користувача. Коли Особистий кабінет заблоковано, ви не можете використовувати Сервіс, а маєте доступ до свого Особистого кабінету тільки в розділ Оплата, функціональність Сервісу вам не доступна, а всі інтеграції, налаштовані вами у Вашому Акаунті, припиняються. Коли заблоковані Зв'язки у Розділі "Зв'язки" ви маєте доступ до всього функціоналу Сервісу, але не можете використовувати заблоковані Зв'язки у Розділі "Зв'язки" і робота таких Зв'язків припиняється.

4.10.1. У тому числі, якщо ви прострочили оплату вибраного платного Тарифу, доступ до Особистого кабінету залишається, а послуги на Сервісі припиняються. Для відновлення роботи Аккаунта Користувач повинен сплатити активований Тариф.

4.10.2. Для того, щоб розблокувати заблокований з якихось причин Особистий кабінет, Користувач повинен оплатити Акаунт або зв'язатися зі службою підтримки Компанії та дотримуватися їх інструкцій, якщо розблокування Акаунту можливе згідно з умовами цього Договору. За винятком користувачів, які є громадянами Російської Федерації чи Республіки Білорусь або користувачі чи компанії, які ведуть будь-яку комерційну діяльність із громадянами чи компаніями Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

4.11. Видалення Особистого кабінету. Ви можете видалити свій Акаунт у будь-який час, надіславши офіційний лист з уточненням причин видалення Акаунту зі своєї зареєстрованої в Сервісі електронної пошти на електронну пошту служби підтримки ApiX-Drive. Якщо ви видалите свій Акаунт у середині періоду дії оплаченого Тарифу, оплата за невикористаний час користування не повертається.

Після видалення вашого Особистого кабінету ми остаточно та повністю видаляємо ваш Контент Користувача та персональні дані, пов'язані з ним, за винятком даних, які ми зобов'язані зберігати у зв'язку з нашими цілями обробки даних, які вказані у Політиці конфіденційності. Такі необхідні дані ми зберігаємо у зашифрованому вигляді.

4.12. Ми залишаємо за собою право на свій розсуд, у будь-який час та з будь-якої причини припинити надання доступу до Сервісу Користувача, заблокувавши Акаунт Користувача або Зв'язку у Розділі "Зв'язки". Серед іншого, причини, з яких ми можемо заблокувати Акаунт або Зв'язки в Розділі "Зв'язки" включають, але не обмежуються:

 • порушення умов цього Договору, у тому числі й положень пункту 2.5. або чинного законодавства;
 • реєстрація більше одного Облікового запису одним Користувачем;
 • підключення в Сервісі облікового запису системи, програми або сервісу, який вже раніше був підключений до іншого Акаунту Користувача;
 • клієнт чи компанія є громадянином Російської Федерації чи Республіки Білорусь, або веде будь-яку комерційну діяльність з громадянами чи компаніями Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

4.13. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що ми залишаємо за собою право блокувати або видаляти Акаунти Користувачів, які неактивні у Сервісі протягом тривалого часу.

5. Використання Сервісу через Особистий кабінет

5.1. У Власному кабінеті Користувачу доступні такі розділи на панелі керування та такі дії:

 • Розділ “Зв'язки”: додавання або видалення зв'язків та інтеграцій між різними сервісами, додатками та/або сайтами; налаштування та редагування доданих зв'язків та інтеграцій (фільтри, період повідомлення тощо); перегляд звіту зі зв'язків, помилок у них та кількості переданих даних.
 • Розділ “Доступи”: вибір доступних до зв'язків та інтеграції сервісів, додатків та/або сайтів.
 • Розділ "Фінанси": зміна Тарифу, оплата Тарифу, перегляд історії оплат, налаштування регулярного платежу тощо. 
 • Розділ “Партнерський кабінет” (якщо підключено): перегляд переліку Користувачів, які зареєструвалися у Сервісі з реферального посилання партнера; історії оплат Тарифів таких Користувачів, загальна сума комісії партнера, сума комісії доступна до висновку; посилання на офіційні та допустимі рекламні матеріали Сервісу та реферальне посилання партнера для залучення нових Користувачів.
 • розділ “Мій профіль”: зміна застосованого часового поясу, імені Користувача, номера телефону, пароля та ін.
 • розділ “Сповіщення”: видалення отриманих повідомлень, ознайомлення з отриманими повідомленнями. 
 • розділ “ Відеодовідка ”: в даному розділі зібрані відео по налаштуванню роботи Сервісу.
 • розділ “Довідка”: У цьому розділі зібрана письмова інформація з налаштування роботи Сервісу, запитання та відповіді на них, що часто ставляться, деталізація роботи розділів Сервісу тощо.
 • Меню – доступ до розділів Сервісу, деталі активованого Тарифу, відстеження витрати лімітів та терміну дії Тарифу;

5.2. Панель керування – інтерфейс Користувача у Сервісі, що дозволяє Користувачеві змінювати доступні налаштування Сервісу та здійснювати інші передбачені Тарифом дії у Сервісі.

5.3. Обсяг функцій, доступний Користувачеві на панелі керування в Особистому кабінеті, залежить від активованого Тарифу.

5.4. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що Компанія може встановлювати загальні правила та обмеження щодо використання Сервісу та може час від часу змінювати такі правила та обмеження. Ми залишаємо за собою право встановлювати правила та обмеження на використання Сервісу на власний розсуд у будь-який час із повідомленням або без нього.

6. Права та обов'язки

6.1. Компанія зобов'язана:

6.1.1. організувати та забезпечити коректне функціонування Сервісу;

6.1.2. використовувати Контент Користувача та персональні дані Користувача лише у межах цілей збору та обробки інформації;

6.1.3. надавати Користувачам актуальну, своєчасну та достатню службу підтримки;

6.1.4. інформувати Користувача про зміну Тарифів за допомогою повідомлень у Власному кабінеті та/або електронної поштової розсилки;

6.2. Компанія має право:

6.2.1. отримати від Користувача всі дані, необхідні для виконання своїх зобов'язань за цим Договором;

6.2.2. вносити зміни до Тарифів без попереднього погодження, але з урахуванням попереднього повідомлення Користувача;

6.2.3. блокувати або видаляти Акаунт Користувача або Зв'язків у Розділі "Зв'язки" відповідно до умов цього Договору;

6.2.4. змінювати умови цього Договору та/або Партнерської програми в односторонньому порядку;

6.3. Користувач зобов'язаний:

6.3.1. сплатити вартість обраного Тарифу, якщо він належить до поділу платних;

6.3.2. використовувати Сервіс лише в межах прав та способів, передбачених цими Умовами використання для особистих або внутрішніх цілей бізнесу, але в жодному разі не з метою монетизації Сервісу Користувачем;

6.3.3. самостійно забезпечити технічну можливість використання Сервісу, у тому числі: безперебійний доступ до мережі інтернет; наявність на комп'ютері Користувача, з якого здійснюється доступ до Сервісу, програмного забезпечення для доступу до мережі Інтернет, яке буде достатнім та підходящим для використання Сервісу;

6.3.4. самостійно вивчити інструкції та документацію, розміщені в панелі управління Особистого кабінету Користувача для ознайомлення з функціями Сервісу та деталями різних Тарифів;

6.3.5. не реєструвати для безкоштовного доступу до Сервісу Акаунти, що дублюють вже створений Акаунт або Акаунти, незалежно від того, чи були такі Акаунти видалені або заблоковані;

6.3.6. утримуватися від копіювання, відтворення та/або публікації Сервісу або окремих його елементів та від збереження Сервісу на матеріальному носії, в тому числі і з метою передачі третім особам;

6.3.7. надати Компанії згоду з Умовами використання та Політикою конфіденційності, які необхідні для збору та обробки даних Користувача до будь-якого надсилання будь-яких даних до Сервісу відповідно до процедури, викладеної в цьому документі;

6.3.8. не розкривати інформацію про свій Особистий кабінет та інші дані у зв'язку з використанням Сервісу та цими Умовами використання;

6.3.9. утримуватись від спроб доступу або отримання вихідного коду або архітектури Сервісу;

6.3.10. не використовувати Сервіс будь-яким чином, який викликає або може завдати шкоди Сервісу або погіршити доступність Сервісу;

6.3.11. утримуватися від спроб зворотної компіляції, дізассемблірованія, реінжинірингу чи іншого перетворення у форму, що сприймається людиною, всього або будь-якої частини Сервісу;

6.3.12. утримуватися від спроб досліджувати, сканувати або тестувати вразливість Сервісу чи будь-якої пов'язаної системи чи мережі, а також порушувати будь-які функції безпеки чи автентифікації чи заходи Сервісу;

6.3.13. утримуватися від використання Сервісу для здійснення протизаконних дій, включаючи, але не обмежуючись: спам-розсилки, напрями загроз та образ, поширення хибної реклами, заклику до насильницьких дій;

6.3.14. утримуватися від розміщення в Сервісі та/або від розсилки з використанням Сервісу файлів вірусів та інших шкідливих програм або будь-яким іншим способом поширювати шкідливі програми з використанням Сервісу;

6.3.15. утримуватись від спроб обійти технічні обмеження, встановлені в Сервісі;

6.3.16. не використовувати та не отримувати доступ до будь-яких сервісів, програмного забезпечення для створення конкурентного Сервісу продукту, послуги чи рішення;

6.3.17. використовувати всі розумні заходи, включаючи безпеку своїх логіну та паролю, щоб гарантувати, що жодна третя сторона не може отримати доступ до Сервісу;

6.3.18. використовувати всі розумні заходи для запобігання будь-якому несанкціонованому доступу або використанню Сервісу будь-якими неавторизованими третіми сторонами та, у разі будь-якого такого несанкціонованого доступу або використання, негайно повідомити Компанію.

6.4. Користувач має право:

6.4.1. отримати доступ до Сервісу та використовувати Сервіс в обсязі, передбаченому активованим Тарифом;

6.4.2. на свій розсуд вибрати або змінити Тариф;

6.4.3. здійснювати будь-які дії, пов'язані з функціонуванням Сервісу, відповідно до його призначення та активованого Тарифу, та відповідно до умов цього Договору.

6.5. Користувачі та Компанія мають інші права та обов'язки, які можуть бути зазначені в інших розділах цього Договору.

7. Умови оплати та повернення

7.1. Сервіс надається на умовах активації певного обсягу функціональних можливостей та терміну використання Сервісу за певну плату або без неї (Тариф). Деякі функції Сервісу надаються лише за умови оформлення підписки на платний Тариф. Підписка означає оплату Користувачем послуг доступу та використання ApiX-Drive шляхом оплати щомісячної вартості надання послуг відповідно до обраного платного Тарифу.

7.2. Вартість підписки на платний Тариф, ліміти платних та безкоштовного Тарифу можуть змінюватись в залежності від обсягів та лімітів Тарифів відповідно до нашої поточної цінової політики, доступної до ознайомлення у Вашому Особистому кабінеті або на Сайті.

7.3. Коли Користувач вперше реєструється в Сервісі, йому/надається безкоштовний чотирнадцятиденний (14 денний) пробний період, починаючи з дати активації Особистого кабінету (“Пробний період”). Після закінчення Пробного періоду, якщо ви не перейдете на платну версію Сервісу, ви автоматично отримуєте доступ і можете використовувати лише функції Сервісу, використання яких регулюється умовами безкоштовного Тарифу. Також Сервіс має варіант тридцятиденного (30 денного) Пробного періоду, який може застосовуватися тільки для Користувачів, які зареєструвалися за реферальним посиланням певної категорії Партнерів Компанії. Докладніше про 30-денний Пробний період ви можете дізнатися, ознайомившись з Умовами Партнерської програми.

7.4. ФУНКЦІОНАЛ СЕРВІСУ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ВПРОДОВЖ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО ПЕРІОДУ АБО НА УМОВАХ БЕЗКОШТОВНОГО ТАРИФУ, НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є", БЕЗ ЯКИХ-НЕБУДЬ ЗАЯВ, ГАРАНТІЙ АБО ВІДШКОДУВАННЯ.

7.5. Якщо Користувач хоче змінити активований Тариф на інший платний, він може зробити це у будь-який час у своєму Особистому кабінеті шляхом вибору необхідного Тарифу і його оплати. Дія нового Тарифу може початися (1) відразу після оплати, або (2) після закінчення дії попереднього Тарифу. Якщо ви вибрали варіант (1) і міняєте Тариф відразу післяоплати, ми не переносимо невживані операції, за які ви вже заплатили, у ваш новий Тариф і не відшкодовуємо вартість невикористаних лімітів попередньогоТарифу.

7.6. Платні Тарифи оплачуються на умовах передоплати. Оплата можлива тільки тим способом який доступний через Особистий кабінет.

7.7. У разі, якщо Користувач не оплачує платний Тариф впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту блокування Особистого кабінету, Компанія розглядаєтакі дії Користувача як відмову від виконання Договору і має право видалити Особистий кабінет і усі дані Користувача, згідно з умовами цього Договору.

7.8. Якщо Користувач перевищив ліміти і об'єми активованого Тарифу, надання послуг доступу і використання Сервісу призупиняється.

7.9. Користувач оплачує підписку на Тариф згідно з прайсом Компанії, вказаним в його Особистому кабінеті або на Сайті Компанії. Для оплати підписки на Тариф платіжна інформація Користувача має бути повною, точною і достатньою. Вартість і валюта Тарифу вказується у відповідному розділі вашого Особистого кабінету при оплаті. Оплата підписки означає згоду Користувача з об'ємом, лімітами і терміном дії Тарифу. За умовчанням, Користувач погоджується, що Компанія не видає окремі документи за кожен платіж. Інвойс або квитанція доступні в особистому кабінеті Аккаунта за будь-яку або всі вчинені оплати. За відсутності документів, що підтверджують оплату, Користувач повинен звернутися в службу підтримки для їх отримання по контактах, вказаних в умовах використання. Користувач погоджується, що підтвердженням оплати є історія оплат, здійснених таким Користувачем при використанні Сервісу, яку можна знайти у відповідному розділі Аккаунта.

7.9.1. Якщо ви вибрали оплату Тарифу методом списання коштів з кредитної картки, яку ви вказуєте як частину своїх платіжних даних, така оплата буде автоматично і негайно списуватися з вашої кредитної картки кожен платіжний період. Вибираючи такий метод оплати, ви погоджуєтеся, що Компанія може списувати з вашої зазначеної кредитної картки все суми вартості активованого вами Тарифу для вашого Особистого кабінету за той платіжний період, який ви вибрали при оплаті, поки ви не скасуєте таку оплату.

7.10. Датою оплати Тарифу вважається дата зарахування грошових коштів від Користувача на рахунок Компанії. Недопускається часткова оплата Користувачем вибраного Тарифу.

7.11. При наявності у Користувача претензій до обсягу активованого Тарифу, Користувач зобов'язаний повідомити про них Компанію в термін не пізніше 5 ( п'яти ) днів з моменту їх виникнення. Компанія зобов'язана розглянути претензію Користувача в термін не пізніше 3 ( трьох ) робочих днів, і, в разі її обгрунтованості, вжити всіх необхідних заходів для усунення її причини, або передати Користувачеві інструкції щодо усунення причин претензії.

7.12. У максимальному ступені, дозволеної чинним законодавством, ми можемо змінити наші ціни на Тарифи в будь-який час. Ми повідомимо вас в розумні терміни про будь-яких таких змінах цін, розмістивши нові ціни в Сервісі або на Сайті і / або направивши вам повідомлення по електронній пошті або в Сервісі. Якщо ви не хочете оплачувати підписку на Тариф за новими цінами, ви можете скасувати доступ до Сервісу до того, як зміни вступлять в силу.

7.13. З умовами повернення коштів ви можете ознайомитись у Політиці повернення коштів, яка є невід'ємною частиною цього документа.

7.13.1. Погоджуючись з Умовами використання, ви гарантуєте, що знаєте, що ви або не є Користувачем, який перейшов за реферальним посиланням Партнера. Якщо ви не впевнені в тому, чи є ви Користувачем, який перейшов за посиланням Партнера, будь ласка, уточніть це у служби підтримки Компанії до того, як прийняти Умови використання.

7.14. Компанія має право оголошувати про будь-які знижки, промокоди та акції для певних Тарифів або для певних умов оплати передплати Тарифів, умов підключення до Сервісу тощо. Умови кожної знижки, промокоду чи акції окремо публікуються на нашому Сайті для кожної конкретної знижки, промокоду чи акції. Користувач сам несе відповідальність за використання знижки, промокоду або участь в акції до закінчення терміну її дії, а прострочені знижки, промокоди та акції не можуть бути відшкодовані або продовжені. Користувач також несе відповідальність за припинення використання Сервісу до закінчення акції або періоду знижки або промокоду, якщо Користувач не бажає продовжувати користуватися Сервісами за звичайною ціною. Компанія залишає за собою право скасувати знижки, промокоди та акції у будь-який час.

7.15. Погоджуючись з Умовами використання та оплачуючи платні тарифи Сервісу, ви гарантуєте, що не є громадянином Російської Федерації чи Республіки Білорусь чи користувачем чи компанією, які ведуть будь-яку комерційну діяльність з громадянами чи компаніями Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Для таких осіб або компаній неможлива оплата або використання платних тарифів Сервісу. У разі порушення умов та оплати через сторонніх осіб чи країни клієнт буде заблокований без відшкодування сплаченого тарифу.

8. Гарантії та відмова від відповідальності

8.1. Гарантія. Якщо Ви є Користувачем підписки на платний Тариф, ми гарантуємо Вам надання Сервісу протягом дії сплаченого Тарифу на умовах, зазначених у цьому Договорі. У разі будь-якого порушення такої гарантії вашим винятковим засобом правового захисту буде: (1) повторне надання Компанією ненаданого або непрацюючого функціоналу Сервісу або, у разі неуспішності виконання першого варіанта, (2) часткове повернення коштів за ненаданий або непрацюючий функціонал. Для того, щоб скористатися таким правом, ви повинні повідомити Компанію у письмовій формі про будь-який гарантійний випадок протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виникнення ненадання або надання непрацюючого функціоналу Сервісу, щоб отримати вищезазначені гарантійні засоби компенсації.

8.2. ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ТОГО, ЩО ЯВНО ВКАЗАНЕ В ЦИХ УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ АБО ОБОВ'ЯЗКОВО ДО ВИКОНАННЯ НОРМАМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІ КОМПАНІЯ, НІ ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ, ЛІЦЕНЗІАРИ, ПАРТНЕРИ, ПІДРЯДНИКИ, АГЕНТИ, ІНШІ ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ НЕ ДАЮТЬ ЯКИХ-НЕБУДЬ КОНКРЕТНИХ ОБІЦЯНОК, ГАРАНТІЙ АБО ЗАЯВ ВІДНОСНО СЕРВІСУ. СЕРВІС НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ "ЯК Є" І "ЯК ДОСТУПНО". КОРИСТУВАЧ РОЗУМІЄ І ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО ВІН/ВОНА ВИКОРИСТОВУЄ СЕРВІС НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК.

8.3. ТАКОЖ НІ КОМПАНІЯ, НІ ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ, ЛІЦЕНЗІАРИ, ПАРТНЕРИ, ПІДРЯДНИКИ, АГЕНТИ, ІНШІ ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ НЕ ДАЮТЬ НІЯКИХ ЗАЯВ І НЕ НАДАЮТЬ ЯКИХ-ЯКОГО ГАРАНТИВ, КОНКРЕТНИХ ФУНКЦІЙ СЕРВІСА АБО ЙОГО НАДІЙНОСТІ, ДОСТУПНОСТІ, ТОЧНОСТІ АБО МОЖЛИВОСТЯМ. КОМПАНІЯ НЕ ГАРАНТІРУЕТ, ЩО ДОСТУП ДО СЕРВІСУ БУДЕ БЕЗПЕРЕБІЙНИМ АБО БЕЗ ПОМИЛОК, АБО ЩО ДЕФЕКТИ В СЕРВІСІ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ, АБО ЩО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСА БУДУТЬ ВІДПОВІДЕЙ. В ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ НАДАЮТЬСЯ ПЕВНІ ГАРАНТІЇ, ЯК ПІДРОЗУМЕВАЮТЬСЯ ГАРАНТІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ ЦІЛІ І НЕНАРУШЕННЯ ПРАВ. У МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВИХ РАМКАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, КОМПАНІЯ ВИКЛЮЧАЄ ВСЕ ТАКІ ГАРАНТІЇ.

8.4. НІ КОМПАНІЯ, НІ ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ, ЛІЦЕНЗІАРИ, ПАРТНЕРИ, ПІДРЯДНИКИ, АГЕНТИ, ІНШІ ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ АБО ДАНИХ, ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ ФІНАНСОВІ ЗБИТКИ АБО ІНШІ ЗБИТКИ, ПОНЕСЕНІ КОРИСТУВАЧЕМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СЕРВІСУ.

8.5. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НІ КОМПАНІЯ, НІ ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ, ЛІЦЕНЗІАРИ, ПАРТНЕРИ, ПІДРЯДНИКИ, АГЕНТИ, ІНШІ ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ АБО ЗБИТОК, ЯКІ НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДО ВІДШКОДУВАННЯ ПО ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ.

8.6. БУДЬ-ЯКИЙ КОНТЕНТ КОРИСТУВАЧА, ЗАВАНТАЖЕНИЙ В АБО ОТРИМАНИЙ З СЕРВІСУ АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ, ЗАВАНТАЖУЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧАМИ НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК, І КОРИСТУВАЧІ НЕСУТЬ ОДНООСІБНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ЗБИТОК БУДЬ-ЯКОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ АБО МОБІЛЬНОМУ ДЕВАЙСУ КОРИСТУВАЧІВ АБО ВТРАТУ ТАКОГО КОНТЕНТУ КОРИСТУВАЧА.

8.7. КОМПАНІЯ ТАКОЖ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ПРОДУКТ, САЙТ АБО СЕРВІС, ЩО РЕКЛАМУЮТЬСЯ АБО ПРОПОНОВАНІ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЧЕРЕЗ APIX-DRIVE.

8.8. Якщо ви Користувач із США: Деякі федеральні закони, закони деяких штатів і інших юрисдикцій не допускають виключення і обмеження певних гарантій. Вищезгадані виключення можуть не застосовуватися до таких Користувачів. Цей Договір надає таким Користувачам певні юридичні права, і такі Користувачі можуть також мати інші права, які варіюються від штату до штату. Відмова від відповідальності за цим Договором не застосовуються в тому ступені, в якому це заборонено чинним законодавством.

8.9. Компанія також звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за даною угодою, якщо таке невиконання стане наслідком дії непереборної сили ("Форс-мажор"), у тому числі масових безладів, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф і інших обставин непереборної сили, включаючи, але не обмежуючись:

 • Перебоями в електроживленні;
 • Глобальними перебоями в роботі мережі інтернет;
 • Збоями систем маршрутизації;
 • Збоями в розподіленій системі доменних імен;
 • Збоями, викликаними хакерськими і DOS- атаками, а також іншими протиправними діями третіх осіб;
 • Збоями в устаткуванні Користувача, включаючи, але не обмежуючись, мобільними девайсами, де використовується Сервіс.

8.10. Відшкодування. Користувач погоджується відшкодувати та убезпечити Компанію та її пов'язаних осіб, посадових осіб, директорів, агентів, партнерів, підрядників та співробітників від будь-яких претензій або вимог ⁠- включаючи, крім іншого, гонорари та витрати на адвокатів ⁠- будь-якої третьої сторони через або в зв'язки з будь-яким неправомірним або злочинним використанням або підключенням до Сервісу, порушенням цих Умов використання, порушенням будь-яких прав третіх осіб або чинного законодавства Користувачем або його пов'язаними особами, посадовими особами, директорами, агентами, партнерами та співробітниками в межах, дозволених чинним законодавством.

9. Права інтелектуальної власності

9.1. Без шкоди будь-яким більш конкретним положенням цих Умов використання будь-які права інтелектуальної власності, такі як авторські права, права на товарні знаки, патентні права та права на дизайн, пов'язані з ApiX-Drive, є виключною власністю Компанії або її ліцензіарів та підлягають захисту чинним законодавством чи міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності.

Всі торгові марки та всі інші марки, торгові назви, сервісні знаки, словесні знаки, ілюстрації, зображення або логотипи, пов'язані з ApiX-Drive, є і залишаються виключною власністю Компанії або його ліцензіарів і підлягають захисту чинним законодавством або міжнародними договорами в галузі інтелектуальної власності.

9.2. За винятком випадків, прямо зазначених у цьому документі, ці Умови використання не надають Користувачеві жодних прав на патенти, авторські права, права на бази даних, комерційні таємниці, торгові найменування, торгові марки (зареєстровані або незареєстровані) або будь-які інші права або ліцензії щодо ApiX-Drive.

9.3. Компанія підтверджує, що вона має всі права щодо ApiX-Drive, які необхідні для надання всіх послуг, які Компанія має намір надавати відповідно до цих Умов використання.

9.4. Якщо ви вважаєте, що наш контент порушує авторські права або будь-яку торгову марку відповідно до законодавства США або іншого національного законодавства, негайно повідомте про це нам, використовуючи контактну інформацію, зазначену в цьому документі. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб розслідувати будь-які доведені до нашої інформації звинувачення у порушенні прав.

9.5. Компанія та її ліцензіари зберігають за собою всі права інтелектуальної власності на свій контент на Сервісі та Сайті. Наш контент включає, але не обмежується, інформацію та матеріали, крім іншого, HTML, тексти, аудіо, музику, відео, фотографії, графіку, повідомлення, офіційні документи, описи продуктів, програмне забезпечення, код та інший контент, доступний на Сайті, наших акаунтах у соціальних мережах та в Особистому кабінеті, за винятком контенту третіх осіб та вашого Контенту Користувача.

9.6. Користувачі не можуть використовувати наш контент будь-яким чином, який не є необхідним для належного використання Сервісу. Зокрема, але без обмежень, Користувачі або їх представники не можуть копіювати, завантажувати, ділитися (за межами, встановленими в цих Умовах використання), змінювати, перекладати, перетворювати, публікувати, передавати, продавати, субліцензувати, редагувати, передавати/передавати третім особам або створювати похідні роботи з нашого контенту, доступного в Сервісі та на Сайті, а також не можуть дозволяти третім особам робити це через Акаунт Користувача або пристрої Користувача, навіть без відома Користувача або його афілійованих осіб.

9.7. Ніщо в цих Умовах використання не повинно тлумачитися як надання будь-якої ліцензії або права на використання торгових марок Компанії без попередньої письмової згоди Компанії.

10. Обробка даних

10.1. Компанія опрацьовує персональні дані Користувачів відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради (Загальний регламент захисту даних – «GDPR»), умов, зазначених у цьому документі, та Політики конфіденційності.

10.2. Компанія не повинна використовувати персональні дані для будь-яких цілей, крім зазначених у цьому документі та Політиці конфіденційності.

10.3. Компанія не приймає односторонніх рішень щодо обробки персональних даних для інших цілей, включаючи рішення про надання таких персональних даних третім особам або терміни зберігання даних. Про всі зміни в умовах Політики конфіденційності Компанія повідомить Користувача заздалегідь у розумний термін.

10.4. Ми збираємо та обробляємо інформацію, яка міститься у ваших облікових записах у різних додатках або сервісах, які ви зв'язали між собою та яка передається за допомогою Сервісу, виключно з метою надання вам послуг використання Сервісу. Ми використовуємо шифровані лог-файли для того, щоб передавати інформацію, отриману із вказаних джерел. Така інформація зберігатиметься в строки, як зазначено в нашій Політиці конфіденційності.

10.5. Усі персональні дані, які ви надаєте нам, захищені стандартними процедурами та технологіями. Ми регулярно перевіряємо систему на наявність слабких місць та можливих атак, і ми використовуємо такі заходи безпеки, щоб, наскільки це можливо, запобігти несанкціонованому доступу до ваших персональних даних та забезпечити адекватну сучасну безпеку таких даних. Мери безпеки, що використовуються, регулярно оновлюються.

10.6. Однак ми не можемо повністю забезпечити безпеку ваших даних без вашої допомоги та виконання відповідних заходів безпеки. Тому ви повинні зберігати конфіденційність ваших логіну та паролю та інших даних доступу до нашого Сервісу, дотримуючись основних принципів безпеки. Будь ласка, завжди пам'ятайте, що електронна пошта, повідомлення онлайн-чату та інші види спілкування на Сайті не зашифровані. Тому ми рекомендуємо вам не використовувати ці форми зв'язку для надання конфіденційної інформації.

10.7. Користувач надає Компанії невиключну ліцензію на копіювання, відтворення, зберігання, розповсюдження, публікацію, експорт, адаптацію, обробку, редагування та переклад ваших персональних даних та вашого Контенту Користувача в обсязі, розумно необхідному для виконання зобов'язань Компанії та виконання прав Компанії відповідно до цих Умов використання. Користувач також надає Компанії право субліцензувати ці права своїм постачальникам послуг хостингу, підключення та телекомунікаційних послуг з урахуванням будь-яких явних обмежень в інших положеннях цих Умов використання.

10.8. Ви гарантуєте Компанії, що ваш Контент Користувача та персональні дані, що використовуються Компанією відповідно до цих Умов використання, не порушуватимуть Права інтелектуальної власності, правила захисту персональних даних або інші законні права будь-якої третьої особи та не порушуватимуть положення будь-яких законів, статутів. або постанов у будь-якій юрисдикції та відповідно до будь-якого застосовного законодавства.

10.9. Компанія створює резервну копію інформації про використання Сервісу (включаючи статистичні дані про дії у зв'язках, використання Тарифу тощо) не рідше одного разу на день, і повинна гарантувати, що кожної такої копії достатньо, щоб дозволити Компанії відновити послуги до стану , в якому вони перебували на момент створення резервної копії. Компанія надійно зберігає кожну таку копію протягом як мінімум 7 (семи) календарних днів.

10.10. Протягом 1 (одного) робочого дня після отримання письмового запиту від Користувача Компанія повинна докласти всіх розумних зусиль для відновлення в Сервісі ваших даних про користування Сервісом, що зберігається в останній чинній резервній копії, створеній та збереженій Компанією.

10.11. Компанія опрацьовує персональні дані Користувачів з урахуванням положень цього розділу та Політики конфіденційності.

10.12. Незважаючи на будь-які інші положення цих Умов використання, Компанія може обробляти персональні дані Користувачів або їх представників, якщо і в тій мірі, якою це необхідно відповідно до чинного законодавства. У такому випадку Компанія повинна проінформувати Користувача про юридичні вимоги перед обробкою, якщо тільки закон не забороняє таке інформування на основі важливих підстав, що становлять суспільний інтерес.

10.13. Компанія може залучити третю сторону для обробки ваших персональних даних та вашого Контенту Користувача, гарантуючи, що такі субпроцесори дотримуються вимог GDPR щодо питань захисту персональних даних та загальної безпеки даних. Компанія повинна проінформувати Користувача в розумні терміни про будь-які передбачувані зміни, що стосуються додавання або заміни будь-якого стороннього процесора, і, якщо Користувач заперечує будь-які такі зміни до їх впровадження, Користувач може припинити дію свого Особистого кабінету. Компанія повинна гарантувати, що кожен сторонній процесор підпорядковується юридичним зобов'язанням, еквівалентним тим, що накладаються на Компанію відповідно до положень цього розділу 10.

10.14. Суб'єктом даних за цим Договором є Користувач або фізична особа, яка авторизована використовувати Сервіс від імені юридичної особи Користувача.

10.15. Компанія встановлює забезпечення відповідно до ст. 28 абз. 3, п. c та ст. 32 GDPR, зокрема, у поєднанні зі ст. 5 абз. 1 та абз. 2 GDPR. Необхідні заходи - це заходи безпеки даних та заходи, що гарантують рівень захисту, що відповідає ризику щодо конфіденційності, цілісності, доступності та відмовостійкості систем. Необхідно взяти до уваги стан справ, витрати на реалізацію, характер, обсяг та цілі обробки, а також взяти до уваги ймовірність виникнення та серйозність ризику для прав та свобод фізичних осіб відповідно до п. 1 ст. 32 GDPR.

11. Розсилки, повідомлення, дзвінки

11.1. Користувач погоджується на те, що Компанія час від часу може розсилати або надсилати повідомлення Користувачеві як в Особовому кабінеті Користувача, так і надіславши листа на адресу його електронної пошти, який він вказав при реєстрації.

11.2. Все контактування з Користувачем або потенційним Користувачем від імені Компанії здійснюється через службу підтримки Компанії або через відповідальних за це співробітників, підрядників або інших уповноважених осіб Компанії.

11.3. Користувач у будь-який момент може відмовитись від отримання розсилки та повідомлень через електронну пошту, а також від отримання дзвінків. У такому разі ми не несемо відповідальності за те, що ви не будете вчасно повідомлені про ті чи інші зміни в Тарифах, ці Умови використання, Політику конфіденційності або інші технічні та інші зміни в роботі Сервісу.

11.4. Розсилки та повідомлення можуть бути такі:

 • лист на електронну пошту для активації Акаунта після реєстрації;
 • листи з інструкціями та навчанням з користування Сервісом;
 • листи з рекомендаціями по налаштуванню інтеграцій;
 • повідомлення про помилки у налаштованих інтеграціях;
 • повідомлення про зміни роботи нашого Сервісу або інтеграції з іншими сервісами;
 • адміністративні повідомлення: графік роботи, зміна Тарифів та їх вартість, збої в роботі, зміни в цих Умовах використання або Політиці конфіденційності;
 • повідомлення про необхідність сплатити активований платний тариф;
 • щомісячний дайджест, новини про нові інтеграції або статті в блозі;
 • листи подяки;
 • інші листи, які необхідні для надання вам якісних послуг з користування Сервісом.

11.5. Крім цього, якщо Користувач вказав у Особистому кабінеті або при здійсненні оплати Тарифу свій номер телефону, він погоджується з тим, що ми також можемо зв'язуватися з ним за цим номером телефону. 

11.5.1. Компанія може дзвонити вам з таких питань: 

 • повідомлення про збій роботи Сервісу або про необхідність змінити налаштування інтеграції в Особистому кабінеті Користувача;
 • повідомлення про припинення передачі вашого Контенту Користувача через Сервіс з будь-яких причин;
 • з технічних чи організаційних питань, пов'язаних з роботою налаштованих інтеграцій, покращенням роботи нашого Сервісу або вибором та продовженням Тарифів;
 • з питань підключення Користувача до Партнерської програми.

11.6. Наше повідомлення вам електронною або звичайною поштою, а також повідомлення або посилання, що відображаються у зв'язку з наданням послуг, є прийнятним повідомленням для вас відповідно до Умов використання. Ми не несемо відповідальності за те, що ви не отримали повідомлення, якщо наша електронна адреса поміщена в карантин вашою системою захисту електронної пошти (наприклад, папка «небажана пошта» або «спам») або якщо ви не змогли оновити свою адресу електронної пошти в Сервіс. Повідомлення буде вважатися отриманим через 48 (сорок вісім) годин після його відправлення, якщо воно надіслано електронною або звичайною поштою. У разі, якщо повідомлення передається за посиланнями, що відображаються в Сервісі, воно вважатиметься отриманим через 24 (двадцять чотири) години після першого відображення в Особистому кабінеті. У разі, якщо повідомлення надіслано за допомогою телефонної розмови з Користувачем, повідомлення вважається переданим відразу після закінчення такої розмови з Користувачем.

12. Заключні положення

12.1. Дані Умови використання, які включають Політику конфіденційності та інші додаткові документи, є повною угодою сторін щодо предмета цього Договору та замінює та скасовує всі усні або письмові попередні угоди, заяви та домовленості сторін у зв'язку з предметом.

12.2. Якщо будь-яка частина цих Умов використання буде визнана недійсною або не має позовної сили відповідно до застосовного законодавства, включаючи, крім іншого, відмову від гарантій та викладені обмеження відповідальності, то недійсне або нездійсненне становище вважатиметься заміненим чинним, що має позовну силу положенням, яке найточніше відповідає задуму первісного становища. Недійсність чи нездійсненність такого положення не впливає на дійсність інших положень цього Договору, інші положення залишаться дійсними.

12.3. Ці Умови використання регулюються законодавством Республіки Естонія без урахування колізійних норм.

12.3.1 Виняток для європейських споживачів. Однак, незалежно від вищевикладеного, якщо Користувач є резидентом ЄС і кваліфікується як європейський споживач або має місце проживання в країні, де закон передбачає вищі стандарти захисту споживачів, такі вищі стандарти мають переважну силу.

12.4. Компанія залишає за собою право вносити поправки або іншим чином змінювати ці Умови використання у будь-який час. У таких випадках Компанія належним чином проінформує Користувача про ці зміни. Такі зміни вплинуть лише на стосунки з Користувачем у майбутньому.

Продовження використання Сервісу означатиме прийняття Користувачем переглянутих Умов використання. Якщо Користувачі не хочуть бути пов'язаними змінами, вони повинні припинити використання Сервісу до моменту вступу таких змін в силу. Неприйняття переглянутих Умов користування може дати право будь-якої зі сторін розірвати Договір.

Застосовна попередня версія Умов використання буде регулювати відносини сторін до прийняття Користувачем нової версії. Користувач може отримати будь-яку попередню версію від Компанії.

12.5. Компанія залишає за собою право передавати, переуступати, відчужувати або передавати до субпідряду будь-які або всі права чи обов'язки відповідно до цих Умов використання, беручи до уваги законні інтереси Користувача. Положення щодо змін цих Умов використання будуть застосовуватися відповідно.

Користувачі не можуть передаватися, делегувати або іншим чином передавати свій Акаунт або свої зобов'язання відповідно до цих Умов використання без нашої попередньої письмової згоди.

12.6. Виняткова компетенція приймати рішення щодо будь-яких розбіжностей, що виникають із цих Умов використання або пов'язаних з ними, належить судам Республіки Естонія.

12.6.1. Вищезгадане не відноситься до жодних європейських Користувачів, а також до Користувачів зі Швейцарії, Норвегії чи Ісландії.

12.7. Вирішення суперечок.

12.7.1. Мирне вирішення спорів. Хоча право Користувачів на подання позову завжди залишається незмінним, у разі будь-яких розбіжностей щодо використання Сервісу Користувачів просять зв'язатися з Компанією за контактними даними, зазначеними в цьому документі. Користувач може подати скаргу, включаючи короткий опис та, якщо застосовно, докладну інформацію про відповідне замовлення, купівлю або обліковий запис на адресу електронної пошти Компанії, зазначену в цьому документі.

12.7.2. Вирішення суперечок онлайн. Європейська комісія створила онлайн-платформу для альтернативного вирішення спорів, яка спрощує позасудовий метод вирішення будь-яких спорів, пов'язаних із онлайн-контрактами. Будь-який Користувач, який є резидентом ЄС, може використовувати таку платформу для вирішення будь-яких суперечок, що виникають у зв'язку з договорами, які укладені онлайн. Платформа доступна за цим посиланням.

12.8. Наша нездатність реалізувати чи забезпечити дотримання будь-якого права чи положення Умов використання не означає відмову від такого права чи положення.

12.9. Щоб забезпечити найкращий можливий рівень доступності та роботи Сервісу, Компанія залишає за собою право час від часу модифікувати, доповнювати або змінювати дизайн, функціональність або інформацію, що міститься в Сервісі, інформуючи про це Користувачів.

У рамках чинного законодавства Компанія також може ухвалити рішення про зупинення або припинення надання Сервісу в цілому. У разі припинення надання Сервісу, Компанія буде співпрацювати з вами, щоб дати вам можливість відкликати ваш Контент Користувача відповідно до чинного законодавства.

12.10. Щоб дізнатися більше про обробку даних, ви можете звернутися до нашої Політики конфіденційності.

12.11. Через Сервіс Користувачі можуть мати доступ до зовнішніх ресурсів, наданих третіми сторонами. Користувачі визнають та погоджуються з тим, що Компанія не контролює такі ресурси і, отже, не несе відповідальності за їх зміст та доступність. Умови, які застосовуються до будь-яких ресурсів, наданих третіми сторонами, випливають з умов кожної такої третьої сторони або, без таких, застосовного права.

12.12. Всі повідомлення, що стосуються використання Сервісу, повинні надсилатися за допомогою (1) адреси електронної пошти служби підтримки ApiX-Drive, (2) на юридичну адресу Компанії або (3) використовуючи онлайн-чат з нашою службою підтримки у Вашому Особистому кабінеті або на Сайті.

Час та дні роботи служби підтримки Сервісу вказані на Сайті.

Адреса електронної пошти: [email protected] 

Додаткову контактну інформацію можна знайти на нашому Сайті.