Wspieramy Ukrainę! 24 lutego Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą. Przeciwko wszelkim działaniom militarnym! Nie współpracujemy z Rosją.

Integracja LiveChat + Webhooks

Połączyć LiveChat i Webhooks przez interfejs WWW w 5 minut, bez żadnej wiedzy programistycznej czy specjalistycznej.
LiveChat Integracja
Webhooks Integracja

Utwórz integrację LiveChat i Webhooks samodzielnie, bez informatyków

Źródło danych
Odbiornik danych

Pozostałe gotowe integracje

Bez ograniczeń
Weź 14 dni
Dostęp testowy

Możliwości automatyzacji
LiveChat i Webhooks

Skonfiguruj zasady, według których system będzie działał.
W określonych odstępach czasu przesyłaj dane z LiveChat do Webhooks.
Integracja LiveChat i Webhooks
Źródło danych: LiveChat, dostępne czynności:
  • uzyskać informacje
Odbiornik danych: Webhooks, dostępne czynności:
  • Wyślij DANE (Niestandardowe)
  • przesłać dane
  • przesłać dane

FAQ na temat integracji LiveChat i Webhooks

Jak odbywa się integracja LiveChat i Webhooks?

  • Najpierw zarejestruj się w ApiX-Drive
  • Wybierz, jakie dane przenieść z LiveChat do Webhooks
  • Włącz aktualizację
  • Teraz dane będą automatycznie przesyłane z LiveChat do Webhooks

Ile czasu potrzebuje integracja?

W zależności od systemu, z którym będziesz integrować, czas konfiguracji może się różnić i wynosić od 5 do 30 minut. Konfiguracja zajmuje średnio 10-15 minut.

Ile kosztuje integracja LiveChat z Webhooks?

Za właśnie integrację nie musisz płacić nic, a cała funkcjonalność jest dostępna we wszystkich taryfach. Płacisz tylko za ilość danych, która faktycznie jest przekazywana z jednego z Twoich systemów do drugiego za pośrednictwem naszej usługi. Jeśli dysponujesz niewielką ilością danych miesięcznie, możesz bezpiecznie skorzystać z darmowej taryfy lub w razie potrzeby przełączyć się na płatną. Więcej informacji o taryfach.

Ile gotowych integracji jest dostępnych w Apix-Drive?

W tej chwili zakończyliśmy 260+ integracji oprócz LiveChat i Webhooks
Informacja o LiveChat

Czat online LiveChat został zaprojektowany z myślą o efektywniejszej komunikacji z klientami i udzielaniu im porad. Usługa zapewnia użytkownikom możliwość dostosowania zarówno wyglądu, jak i zasad działania konsultanta internetowego. Oferuje szeroki wachlarz narzędzi do tworzenia usługi doradztwa online na stronie klienta lub w jego aplikacji. Możesz także komunikować się z użytkownikami w LiveChat za pośrednictwem Facebook Messenger. System ma już ponad 170 integracji i stale zwiększa ich liczbę. Więcej

Informacja o Webhooks

Mechanizm Webhook ma na celu powiadamianie użytkowników systemu o każdym zaistniałym zdarzeniu. Na przykład, jeśli korzystając ze zwykłego API musisz stale wysyłać żądania do serwera, to w przypadku Webhooka sam serwer wyśle dane na podany dla niego adres. O tym, o jakich zdarzeniach musisz powiadomić użytkownika, zależy usługa. Może to być np. zmiana stanu konta lub powiadomienie o zmianie statusu wysłanego listu. Więcej

Jesteś właścicielem lub deweloperem serwisu
którego nie mamy?
Dowiedz się, na jakich warunkach możemy wdrożyć integrację
z Twoją usługą na tej stronie